Sterownik SU 1.5 i ARDUINO

Sterownik SU 1.5 i ARDUINO

Do sterownika SU 1.5 można pisać programy w ARDUINO. Jednak sam proces programowania sterownika odbywa się w platformie programistycznej ARDUINO przez np. programator USBasp i złącze ISP w sterowniku. Poniżej przedstawiona jest instrukcja dołączania plików Cores dla procesora ATmega 1284P oraz wybór programatora USBasp w platformie Arduino.

Instrukcja instalowania plików cores dla sterownika SU 1.5:

 • należy ściągnąć i rozpakować plik mighty-1284p-1.6.3.rar (550kB);
 • rozpakowany plik należy umieścić w folderze \Arduino\hardware, w miejscu instalacji programu;
 • resetujemy Arduino IDE;
 • otwieramy nowy projekt , następnie w menu Narzędzia wybieramy odpowiednią płytkę, czyli:”maniacbug” Mighty 1284p 16mHz using Optiboot”;
 • następnie wybieramy rodzaj programatora – również w zakładce Narzędzia, wybieramy „USBasp”.

Widok z wybranym odpowiednim hardware

W tej chwili sterownik i środowisko Arduino IDE jest przygotowane do pisania programów i programowania sterownika SU 1.5. Żeby odpowiednio mapować wejścia/wyjścia należy posłużyć się poniższą rozpiską pinów mikrokontrolera ATmega1284P. Dalsze programowanie jest analogiczne do zwykłej płytki ARDUINO.

		           +---\/---+
           (D 0) PB0 1| |40 PA0 (AI 0 / D24)
           (D 1) PB1 2| |39 PA1 (AI 1 / D25)
      INT2 (D 2) PB2 3| |38 PA2 (AI 2 / D26)
       PWM (D 3) PB3 4| |37 PA3 (AI 3 / D27)
    PWM/SS (D 4) PB4 5| |36 PA4 (AI 4 / D28)
      MOSI (D 5) PB5 6| |35 PA5 (AI 5 / D29)
  PWM/MISO (D 6) PB6 7| |34 PA6 (AI 6 / D30)
   PWM/SCK (D 7) PB7 8| |33 PA7 (AI 7 / D31)
                 RST 9| |32 AREF
                VCC 10| |31 GND
                GND 11| |30 AVCC
              XTAL2 12| |29 PC7 (D 23)
              XTAL1 13| |28 PC6 (D 22)
      RX0 (D 8) PD0 14| |27 PC5 (D 21) TDI
      TX0 (D 9) PD1 15| |26 PC4 (D 20) TDO
RX1/INT0 (D 10) PD2 16| |25 PC3 (D 19) TMS
TX1/INT1 (D 11) PD3 17| |24 PC2 (D 18) TCK
     PWM (D 12) PD4 18| |23 PC1 (D 17) SDA
     PWM (D 13) PD5 19| |22 PC0 (D 16) SCL
     PWM (D 14) PD6 20| |21 PD7 (D 15) PWM
                      +--------+

Rozmieszczenie pinów w mikrokontrolerze ATmega1284P

Wgranie programu do sterownika odbywa się poprzez kliknięcie „Szkic”, następnie „Wgraj używając programatora”.

Programowanie przy użyciu programatora USBasp

Scroll to Top