Zastosowanie standardu SAE J1708 do automatycznego przełączania przepływu szeregowej transmisji danych RS-485

Standard SAE J1708 został użyty do szeregowej transmisji danych pomiędzy elektroniczną jednostką sterującą (ECU) w pojeździe i również pomiędzy komputerem a pojazdem. W odniesieniu do modelu łączenia systemów otwartych (OSI), J1708 definiuje wasrtwę fizyczną. Protokół, który operuje na wyższej warstwie standardu J1708, jest zdefiniowany przez SAE J1587 oraz SAE J1922. Protokół jest utrzymywany przez SAE International.

Standard SAE J1708 (Society of Automotive Engineers = Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych) bazuje na elektrycznej charakterystyce standardu RS-485, który to jest standardem interfejsu transmisji szeregowej, który określa tylko charakterystyki elektryczne dla zrównoważonych wielopunktowych linii transmisyjnych. Kompletny standard interfejsu RS-485 określa parametry elektryczne, mechaniczne i funkcjonalne.

Natomiast SAE J1708 określa tylko charakterystykę funkcjonalną dla obwodów symetrycznych. SAE J1708 pod kątem parametrów technicznych jest zgodny z RS-485 ale z kilkoma modyfikacjami obwodów i definiuje rozwiązania sprzętowe.

Implementacja standardu SAE J1708 rekomenduje zastosowanie transceiver-a standardu RS-485, takiego jak DS75176B.

Implementacja układu DS75176B według standardu SAE J1708

Jeżeli w układach tych uaktywnimy odbiornik (/RE=Lo), to układ scalony podłączony do magistrali na której nie ma w aktywnego nadajnika, wystawi na wyjściu R stan Hi (tak samo zachowuje się odbiornik odpięty od magistrali lub ze zwartymi liniami A, B). Natomiast jeżeli uaktywnimy jakiś nadajnik (DE=Hi), a na jego wejściu D będzie panował stan Hi, to wyjście D nadal będzie w stanie Hi. Skoro odbiornik w ten sam sposób interpretuje „stan pasywny” magistrali oraz „nadawanie jedynki”, to wniosek jest prosty – jedynki nie musimy nadawać (wystarczy „odpiąć” się od magistrali). Aby nadać „zero” w tradycyjnej aplikacji robimy to wysterowywując DE=Hi oraz D=Lo. Więc wejście D na stałe podpinamy do Lo. Na wejście DE podajemy zanegowany sygnał danych. Efekt jest taki, że transmiter uaktywnia się tylko na czas wysyłania bitu danych o wartości „zero”. Nadajnik staje się nieaktywny natychmiast po wysłaniu ostatniego zerowego bitu danych. W skrajnym wypadku gdy transmitujemy bajt 0x00, nadajnik jest włączony tylko w czasie transmisji bitu startu. Mimo to wszystkie odbiorniki podpięte do magistrali prawidłowo zdekodują odbiór nadanego bajtu.

Schemat implementacji SAE J1708 z optoizolacją

Rozwiązanie pokazane na powyższym schemacie (RS-485 z optoizolacją) zostało zastosowane w sterowniku SU 1.2 oraz sterowniku SU 1.5.

Przydatna dokumentacja:

Scroll to Top