Nasze wdrożenia

Elektronika

Sterownik CAN

Wykonanie projektu sterownika współpracującego ze sterownikiem EATON poprzez magistralę CAN. Zakres prac obejmował projekt schematu i płytki drukowanej oraz napisanie oprogramowania do mikrokontrolera. Zobacz więcej >>

Sterownik Ilizarowa

Zaprojekotwanie schematu i płytki drukowanej sterownika kontrolującego pracę aparatu Ilizarowa. Mechatroniczny aparat Ilizarowa napędzany jest 3 silnikami krokowymi. Zobacz więcej >>

Sterownik falownika

Wykonanie projektu sterownika kontrolującego cykl produkcyjny poprzez komunikację z falownikiem, z którego zasilany jest silnik napędny. Sterownik komunikuje się z falownikiem poprzez protokół MODBUS RTU. Zobacz więcej >>

Konwerter rs232-rs485

Wykonano konwerter protokołu ASCII na protokół MODBUS RTU. Dodatkowo wykonano sprzętowy konwetrter interfejsu RS232 na RS485. Program został napisany w języku C. Zobacz więcej >>

Modernizacja Wagi

Dokonano modernizacji magi elektronicznej, w celu bezprzewodowego przesyłania danych do komputera PC. Dodatkowo waga zaostała wyposażona w zasilanie bateryjne. Zobacz więcej >>

Sterowanie radiowe

Sterowanie radiowe służy do bezprzewodowego kontrolowania prędkościobrotowej silników krokowych. W ramach projektu wykonano projekt sprzętowy systemu i napisano program sterujący w jęz. C. Zobacz więcej >>

Automatyka

Sterownik nawijarki

Zaprojekotwanie i wykonanie sterowania nawijarki. Jednostką sterującą jest sterownik SU 1.2. Wrzeciono i posuw napędzane są silnikami krokowymi. Algorytm pracy nawijarki został zaimplementowany w języku C. Zobacz więcej >>

Sterownik akwariowy

Do kontrolowania parametrów akwarium słodkowodnego wykorzystano sterownik SU 1.5. Trzeci czujnik temperatury PT100 podłączono do sterownika poprzez moduł z protokołem MODBUS RTU. Zobacz więcej >>

Automat do ciastek

Zaprojektowanie i wykonanie automatyki do maszyny typu MULTIDROP – maszyny produkującej ciastka. Opracowano schematy elektryczne, zaprogramowano sterownik PLC, panel dotykowy oraz falowniki. Zobacz więcej >>

Trybometr

Zaprojektowanie i wykonanie automatyki do maszyny typu MULTIDROP – maszyny produkującej ciastka. Opracowano schematy elektryczne, zaprogramowano sterownik PLC, panel dotykowy oraz falowniki. Zobacz więcej >>

Sterowanie wózków mieszalnika

Automatyzacja procesu dozowania i mieszania farb oraz lakierów. System składa się z wózków, które stanowią system mobilnego mieszalnika. Zobacz więcej >>

Sterownik rekuperatora

Celem wdrożenia było sterowanie pracą rekuperatora. W tym celu zastosowano sterownik SU 1.5, który obsługuje odpowiednie urządzenia wejścia/wyjścia. Algorytm pracy rekuperatora został zaimplementowany w języku C. Zobacz więcej >>

Sterownik podajnika i gilotyny

Zaprojektowanie i wykonanie automatyki, która steruje pracą podajnika i gilotyny. Podajnik i gilotyna napędzane są trzema silnikami krokowymi. W celu ułatwienia uzbrojenia podajnika, jego górna część podnoszona jest przez siłownik. Zobacz więcej >>

Modernizacja linii

Modernizacja sterowania napędu linii. Modyfikacja wizualizacji na panelu sterowania, dołożenie potencjometru do regulacji prędkości oraz sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Zmiany programu w sterowniku PLC. Zobacz więcej >>

Software

Aplikacja do robienia zdjęć trójwymiarowych

Celem aplikacji było obsługa sesji zdjęciowych na potrzeby fotografii produktowej. Program obsługuje stół obrotowy pozwalający sfotografować przedmiot w pełnych 360 stopniach w osi poziomej oraz ramię stołu poruszające się w zakresie 0 do 90 stopni w osi pionowej. Zobacz więcej >>

Scroll to Top