Sterownik programowalny PLC SU 1.7

1. Opis sterownika

Sterownik PLC SU 1.7, dzięki kompaktowej budowie, dużej wydajności oraz możliwości przetwarzania programu i procesu w czasie rzeczywistym dedykowany jest producentom maszyn i urządzeń. Przeznaczony jest do zastosowań w systemach automatyki przemysłowej.

Cechy charakterystyczne sterownika PLC SU 1.7:

 • 8 wejść cyfrowych,
 • 8 wyjść logicznych,
 • 2 wejścia analogowe (napięciowe 0..10V),
 • 2 wejścia analogowe (temperaturowe – czujnik PT100),
 • 2 wyjścia analogowe 0..10V,
 • port komunikacyjny RS232/485,
 • wyświetlacz LCD 2×16,
 • programowalna klawiatura 6 przyciskowa,
 • zegar czasu rzeczywistego (RTC),
 • akustyczny sygnalizator (buzzer),
 • sygnalizacja stanów wejść cyfrowych i wyjść logicznych,
 • montaż na szynie DIN TS35,
 • zasilanie 24V DC i 24V AC.

Specyfikacja sterownika PLC SU 1.7.pdf

Sterownik PLC SU 1.7 można programować w środowisku CPDev. Pakiet CPDev umożliwia pisanie programów do sterownika PLC SU 1.7 w następujących językach:

 • ST (Structured Text – Tekst strukturalny),
 • IL (Instruction List – Lista rozkazów),
 • FBD (Function Block Diagram – Funkcjonalny schemat blokowy),
 • LD (Ladder Diagram – Schemat drabinkowy),
 • SFC (Sequential Function Chart – Sekwencyjny schemat funkcjonalny).

Po napisaniu programu, po prawidłowej kompilacji, za pomocą programu SUV Programmer i portu RS232 lub RS485, należy programem wynikowym zaprogramować sterownik PLC SU 1.7.

Program SUV Programmer

Schemat przyłączeniowy sterownika PLC SU 1.7

Parametry techniczne

Blok funkcjonalny Budowa i opis Parametry
Wyświetlacz LCD Wyświetlacz sterowany z magistrali danych. Matryca 16×2 (znak x linia) z żółto-zielonym podświetleniem LED. sterownik zgodny z HD44780
Sygnalizacja LED stanu wyjść 8 czerwonych diod led SMD, sygnalizujących stan wyjść logicznych.
Sygnalizacja LED stanu wejść 8 żółtych diod led SMD, sygnalizujących stan wejść cyfrowych.
Klawiatura Klawiatura 6 przyciskowa podłączona bezpośrednio do mikrokontrolera. 6 tact switch-y
Zegar RTC Zegar czasu rzeczywistego, w obudowie SMD, który za pomocą na magistrali I2C, jest połączony z mikrokonrolerem. Zegar RTC, z podtrzymaniem akumulatorowym, taktowany jest rezonatorem kwarcowym o częstotliwości 32.768 kHz. PCF8583, interfejs I2C
Pamięć EEPROM Pamięć EEPROM, w obudowie SMD, która za pomocą magistrali I2C, jest połączona z mikrokontrolerem. AT24C08, interfejs I2C
ATMEGA 1284 Jednostka centralna to mikrokontroler ATmega 1284 firmy Atmel, w obudowie SMD (TQFP 44), taktowany rezonatorem kwarcowym 14.7456 MHz. ATmega1284, TQFP 44
Buzzer Elektromagnetyczny sygnalizator akustyczny, z wbudowanym generatorem. CFG06
Złącze ISP 10 stykowe złącze ISP do programowania w systemie. 10-stykowe IDC
Złącze JTAG 10 stykowe złącze JTAG do programowania i testowania w systemie. 10-stykowe IDC
Zasilanie Sterownik może być zasilany napięciem stałym (stabilizowanym lub niestabilizowanym) lub napięciem zmiennym. Sposoby zasilania sterownika: – 24V AC, – 24V DC stabilizowane, – 28-38V DC niestabilizowane.
8 wyjść logicznych Na 8 wyjść logicznych składają się: – 4 wyjścia przekaźnikowe (1 para styków zwiernych beznapięciowych), – 4 wyjścia tranzystorowe. Sterowanie wyjść odbywa się za pomocą magistrali danych. Wszystkie wyjścia logiczne są odizolowane galwanicznie od mikrokontrolera. Natomiast wyjścia tranzystorowe dodatkowo są zabezpieczone przed przepięciami i przeciążeniami. Przekaźniki: RM40-3021 (8A/250V) Tranzystory: BD437 (0,5A/24V)
8 wejść cyfrowych 8 wejść cyfrowych (odizolowane galwanicznie od układu mikrokontrolera) odczytywanych za pomocą magistrali danych. Ponadto, 2 wejścia połączone z wejściami przerwań procesora. Na wszystkich wejściach cyfrowych znajdują się dolnoprzepustowe filtry RC. Nominalne napięcie sygnału wejściowego: +24V
2 wejścia analogowe 2 wejścia analogowe służą do pomiaru napięcia. Za pomocą zworki, można wybrać zakres napięcia: +5V lub +10V. Rozdzielczość pomiaru ograniczona przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Zakres napięcia wejściowego: +5V lub +10V
2 przetworniki temperatury 2 oddzielne obwody analogowe służące do pomiaru temperatury za pomocą czujnika PT100. Rozdzielczość pomiaru ograniczona przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Każdy obwód wyposażony jest w potencjometr wieloobrotowy, który służy do kalibracji (zrównoważenie zera zależnie od długości przewodu). Zakres temperatur: -50…+160°C
Interfejs RS232/485 Interfejs szeregowy RS 232/485, odizolowany galwanicznie od układu mikrokontrolera. Za pomocą zworek, można dokonać wyboru pomiędzy interfejsem 232 a 485. Wyprowadzone linie: RS 232: TxD i RxD RS 485: A i B, prędkość transmisji: do 115.2kbps.
2 wyjścia analogowe 2 wyjścia analogowe, które za pomocą sterowania PWM, można regulować napięcie. Sterowanie PWM jest odizolowane galwanicznie od układu mikrokontrolera. Zakres regulowanego napięcia wyjściowego: 0…+10V

Schemat przyłączeniowy sterownika PLC SU 1.7

Wygląd sterownika PLC SU 1.7 (animacja)

Scroll to Top