Programowalny sterownik uniwersalny SU 1.2

1. Opis sterownika

Swobodnie programowalny Sterownik Uniwersalny SU 1.2, dzięki kompaktowej budowie, dużej wydajności oraz możliwości przetwarzania programu i procesu w czasie rzeczywistym dedykowany jest producentom maszyn i urządzeń. Przeznaczony jest do zastosowań w systemach automatyki przemysłowej.

Cechy charakterystyczne sterownika SU 1.2:

 • 8 wejść cyfrowych, w tym 2 szybkie wejścia (np. odczyt sygnałów tachogeneratora wentylatora),
 • 8 wyjść logicznych,
 • 2 wejścia analogowe (napięciowe 0..10V),
 • 2 wejścia analogowe (temperaturowe – czujnik PT100),
 • 2 wyjścia analogowe 0..10V,
 • port komunikacyjny RS232/485,
 • wyświetlacz LCD,
 • programowalna klawiatura 6 przyciskowa,
 • zegar czasu rzeczywistego (RTC),
 • akustyczny sygnalizator (buzzer),
 • sygnalizacja stanów wejść cyfrowych i wyjść logicznych,
 • montaż na szynie DIN TS35,
 • zasilanie 24V DC i 24V AC.

Specyfikacja Sterownika Uniwersalnego SU 1.2.pdf

Dzięki zintegrowanemu interfejsowi szeregowemu, RS 232/485, sterownik SU 1.2 można dołączyć do istniejącego już systemu sterowania w sieci przemysłowej np. Profibus, DeviceNet, Ethernet, itp. W ten sposób, za pomocą odpowiednich konwerterów, sterownik SU 1.2 może zostać przyłączony do pracującego już systemu, opartego na sterownikach PLC.

Interfejs RS485, umożliwia również zbudowanie nowego systemu, łącząc sterownik SU 1.2 w sieć (np. MODBUS) z innymi urządzeniami (np. sterowniki PLC, falowniki, panele dotykowe HMI, dodatkowe moduły pomiarowe i wykonawcze) i poprzez odpowiedni protokół (np. MODBUS RTU) zapewnić komunikację.

Za pomocą modemów radiowych (radiomodemy, bezprzewodowe sieci szeregowe) lub modemów GSM/GPRS można zapewnić bezprzewodową komunikację ze sterownikiem.

Sterownik został tak zaprojektowany, aby mieścił się w funkcjonalnej obudowie, która umożliwia montaż na szynie DIN TS35. Wszystkie złącza, które służą do podłączania zewnętrznych urządzeń (np. czujników, elementów wykonawczych, sieć), to śrubowe listwy zaciskowe (raster 5,08 mm).

Jednostką centralną jest mikroprocesor serii RISC, Atmega 32, firmy ATMEL. Schematy ideowe, dostarczane wraz ze sterownikiem, umożliwiają swobodne zaprogramowanie sterownika. Program może zostać napisany w asemblerze (AVR STUDIO), w języku C (WINAVR), w BASIC-u (BASCOM AVR), lub w ARDUINO (ARDUINO). Po kompilacji, sterownik jest programowany poprzez złącze ISP, które jest zgodne z programatorami ISP, np. STK200/300, USBasp, mkII.

Sterownik wyposażony jest także w złącze JTAG. Za pomocą odpowiedniego programatora (zgodnego z AVR JTAG ICE firmy Atmel), interfejs JTAG sterownika, współpracuje z programem AVR Studio i umożliwia:

 • debuggowanie kodu programu (On-Chip Debug) sterownika,
 • sterowanie wyjściami i sprawdzanie stanu wejść sterownika,
 • programowanie pamięci i bitów sterujących procesora.

Ponadto, dostarczany wraz ze sterownikiem program bootloader-a, pozwala programować sterownik bezpośrednio z komputera PC. Za pomocą dowolnego programu terminalowego (np. Hyperterminal) i złącza RS-232 można przesłać plik programu w postaci *.bin do sterownika. W ten sposób program bootloader-a umożliwia aktualizację oprogramowania w sterowniku, bez konieczności jego demontażu.

W celu zwiększenia funkcjonalności i wyglądu estetycznego, cały panel przedni sterownika może zostać zastąpiony płytą czołową, wykonaną według dostarczonego projektu i może zawierać:

 • klawiaturę membranową,
 • sygnalizacyjne diody LED,
 • przeźroczyste okienko dla wyświetlacza LCD,
 • własny opis i logo.

Do sterownika dołączane jest:

 • dokumentacja,
 • schemat ideowy,
 • przykładowe programy,
 • niezbędne oprogramowanie do kompilacji programów,
 • 24 miesięczna pisemna gwarancja producenta.

Programy przykładowe dołączane ze sterownikiem:

 • program umożliwiający testowanie wszystkich bloków funkcjonalnych sterownika SU 1.2 (kod źródłowy w asemblerze),
 • przykładowy program dla sterownika SU 1.2, który za pomocą protokołu MODBUS RTU, umożliwia komunikację z pulpitem dotykowym MT-508 firmy Weintek)- odczyt stanu wejść cyfrowych i sterowanie wyjściami logicznymi sterownika SU 1.2 za pomocą pulpitu dotykowego (kod źródłowy w C),
 • przykładowy program dla pulpitu dotykowego MT-508, umożliwiający odczyt stanu wejść cyfrowych i sterowanie wyjściami logicznymi sterownika SU 1.2 (program do obsługi panelu, poprzez port RS232 komputera PC, umożliwia testowanie w.w. konfiguracji bez konieczności fizycznego posiadania panelu),
 • biblioteki do obsługi protokołu MODBUS RTU dla sterownika SU 1.2 (kod źródłowy w C),
 • program bootloader-a, do aktualizacji programu w sterowniku (skompilowany program, w postaci pliku *.hex), którego opis zamieszczony jest na stronie,
 • przykładowy program w C, pokazujący sposób wyświetlania, obsługę klawiszy oraz obsługę wyjść cyfrowych,
 • oversampling-program w C, pokazujący sposób zwiększenia rozdzielczości przetwornika sterownika.

Zastosowanie sterownika SU 1.2:

 • sterownik automatyki przemysłowej,
 • sterownik wentylacji i klimatyzacji (np. sterowanie pracą rekuperatora),
 • sterownik regulacji temperatury,
 • sterownik automatyki budynków,
 • sterownik węzła cieplnego,
 • sterowanie według czasu rzeczywistego (np. sterownik dzwonków szkolnych),
 • sterownik procesów produkcyjnych.

Przykłady wdrożeń z wykorzystaniem sterownika SU 1.2:

 • sterownik nawijarki,
 • sterownik akwariowy,
 • sterownik rekuperatora,
 • sterownik podajnika z gilotyną.

Rys. 1. Schemat przyłączeniowy sterownika SU 1.2

Rys. 2. Schemat blokowy sterownika SU 1.2

Parametry techniczne

Blok funkcjonalny Budowa i opis Parametry
Wyświetlacz LCD Wyświetlacz sterowany z magistrali danych. Matryca 16×2 (znak x linia) z żółto-zielonym podświetleniem LED. sterownik zgodny z HD44780
Sygnalizacja LED stanu wyjść 8 czerwonych diod led SMD, sygnalizujących stan wyjść logicznych.
Sygnalizacja LED stanu wejść 8 żółtych diod led SMD, sygnalizujących stan wejść cyfrowych.
Klawiatura Klawiatura 6 przyciskowa podłączona bezpośrednio do mikrokontrolera. 6 tact switch-y
Zegar RTC Zegar czasu rzeczywistego, w obudowie SMD, który za pomocą na magistrali I2C, jest połączony z mikrokonrolerem. Zegar RTC, z podtrzymaniem akumulatorowym, taktowany jest rezonatorem kwarcowym o częstotliwości 32.768 kHz. PCF8583, interfejs I2C
Pamięć EEPROM Pamięć EEPROM, w obudowie SMD, która za pomocą magistrali I2C, jest połączona z mikrokontrolerem. AT24C08, interfejs I2C
ATMEGA 32 Jednostka centralna to mikrokontroler ATmega 32-16A firmy Atmel, w obudowie SMD (TQFP 44), taktowany rezonatorem kwarcowym 14.7456 MHz. ATmega32-16A, TQFP 44
Buzzer Elektromagnetyczny sygnalizator akustyczny, z wbudowanym generatorem. CFG06
Złącze ISP 10 stykowe złącze ISP do programowania w systemie. 10-stykowe IDC
Złącze JTAG 10 stykowe złącze JTAG do programowania i testowania w systemie. 10-stykowe IDC
Zasilanie Sterownik może być zasilany napięciem stałym (stabilizowanym lub niestabilizowanym) lub napięciem zmiennym. Sposoby zasilania sterownika: – 24V AC, – 24V DC stabilizowane, – 28-38V DC niestabilizowane.
8 wyjść logicznych Na 8 wyjść logicznych składają się: – 4 wyjścia przekaźnikowe (1 para styków zwiernych beznapięciowych), – 4 wyjścia tranzystorowe. Sterowanie wyjść odbywa się za pomocą magistrali danych. Wszystkie wyjścia logiczne są odizolowane galwanicznie od mikrokontrolera. Natomiast wyjścia tranzystorowe dodatkowo są zabezpieczone przed przepięciami i przeciążeniami. Przekaźniki: RM40-3021 (8A/250V) Tranzystory: BD437 (0,5A/24V)
8 wejść cyfrowych 8 wejść cyfrowych (odizolowane galwanicznie od układu mikrokontrolera) odczytywanych za pomocą magistrali danych. Ponadto, 2 wejścia połączone z wejściami przerwań procesora. Na wszystkich wejściach cyfrowych znajdują się dolnoprzepustowe filtry RC. Nominalne napięcie sygnału wejściowego: +24V
2 wejścia analogowe 2 wejścia analogowe służą do pomiaru napięcia. Za pomocą zworki, można wybrać zakres napięcia: +5V lub +10V. Rozdzielczość pomiaru ograniczona przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Zakres napięcia wejściowego: +5V lub +10V
2 przetworniki temperatury 2 oddzielne obwody analogowe służące do pomiaru temperatury za pomocą czujnika PT100. Rozdzielczość pomiaru ograniczona przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Każdy obwód wyposażony jest w potencjometr wieloobrotowy, który służy do kalibracji (zrównoważenie zera zależnie od długości przewodu). Zakres temperatur: -50…+160°C
Interfejs RS232/485 Interfejs szeregowy RS 232/485, odizolowany galwanicznie od układu mikrokontrolera. Za pomocą zworek, można dokonać wyboru pomiędzy interfejsem 232 a 485. Wyprowadzone linie: RS 232: TxD i RxD RS 485: A i B, prędkość transmisji: do 115.2kbps.
2 wyjścia analogowe 2 wyjścia analogowe, które za pomocą sterowania PWM, można regulować napięcie. Sterowanie PWM jest odizolowane galwanicznie od układu mikrokontrolera. Zakres regulowanego napięcia wyjściowego: 0…+10V

Wygląd sterownika SU 1.2 (animacja)

Scroll to Top