Konwerter ASCII (RS-232) na Modbus RTU (RS-485)

 Wygląd wagi firmy Vibra

Wygląd rejestratora firmy LUMEL

Celem prac było wykonanie konwertera, który zapewniałby komunikację pomiędzy wagą elektroniczną firmy Vibra a rejestratorem ekranowym firmy LUMEL.

W tym celu wykonano: 

  • sprzętowy konwerter standardu RS-232 na RS-485;
  • programowa implementacja konwertera formatu ASCII na protokół kompatybilny z Modbus RTU.

Waga elektroniczna wysyła dane w formacie ASCII (standard RS-232) do konwertera, a konwerter przesyła je dalej do rejestratora w protokole zgodnym z Modbus RTU (standard RS-485). Dana przesyłana z wagi do rejestratora umożliwia odczyt wagi w rejestratorze z dokładnością po przecinku.

Scroll to Top