Sterownik aparatu Ilizarowa

Wygląd sterownika aparatu Ilizarowa

Mechatroniczny układ korekcji i wydłużania kończyn opracowany na Politechnice Krakowskiej w 2006 roku (Zakład Mechatroniki) składa się z następujących zespołów: układu wykonawczego, złożonego z aktuatorów liniowych oraz sterownika mikroprocesorowego z zasilaczem..

 Układ wykonawczy systemu korekcji i wydłużania kończyn

System został tak zaprojektowany i zaprogramowany, aby możliwe było wielokrotne wydłużanie kończyny w ciągu doby. Wypada przypomnieć, że w tradycyjnym aparacie Ilizarowa wydłużanie odbywa się w cyklach 6-cio godzinnych, czyli 4 razy w czasie 24 godzin..

Nowy system radykalnie zwiększa ilość cykli. Możliwe jest zaprogramowanie liczby cykli do 48 w ciągu doby. Ta cecha systemu pozwala niezależnie od woli pacjenta (często zaniedbującego systematyczną zmianę nastaw aparatu) na regularne, wielokrotne wydłużanie kończyny w ciągu doby. Dzięki temu radykalnie zmniejsza się możliwość występowania bólu (łatwiejsza adaptacja organizmu do zadawanych małych i częstych wydłużeń), a zatem wzrasta istotnie komfort leczenia.

Mechatroniczny aparat Ilizarowa do korekcji i wydłużania kończyn

Prześwietlenie kończyny w trakcie wydłużania

Parametry techniczne sterownika aparatu Ilizarowa:

  • wyświetlacz LCD 2×16;
  • klawiatura;
  • zegar czasu rzeczywistego (RTC);
  • sterowniki silników krokowych;
  • zasilanie bateryjne;
  • autoryacja dostępu za pomocą cyfrowego klucza.
Scroll to Top