Sterownik SU 1.5 kontrolujący pracę podajnika i gilotyny

Wygląd sterownika SU 1.5

Sterownik SU 1.5 został wykorzystany do sterowania pracą podajnika i gilotyny materiału. Oprogramowanie do sterownika SU 1.5 zostało napisane w ARDUINO. Podajnik materiału i gilotyna napędzane są trzema silnikami krokowymi oraz siłownikiem.

Opis funkcji poszczególnych silników krokowych:

 • napęd podajnika;
 • napęd noża;
 • napęd gilotyny;
 • siłownik.

Zastosowane silniki krokowe

Zastosowane silniki krokowe posiadają moment trzymający 8,7 Nm. Siłownik służy do podnoszenia stołu w celu ustawienia noża tnącego.

Siłownik

Dodatkowo sterownik SU 1.5 współpracuje z trzema czujnikami indukcyjnymi.

Opis funkcji poszczególnych czujników:

 • czujnik położenia stołu;
 • czujnik bazowania noża;
 • czujnik położenia gilotyny.

Schemat blokowy instalacji sterowania podajnika i gilotyny

Dodatkowo, przez wejście analogowe sterownika, odczytywane jest położenie potencjometru, kontrolującego naprężenie podawanego materiału, umożliwiające współprace z linią produkcyjną.

Ponadto, cała praca podajnika materiału obsługiwana jest przez panel HMI, który komunikuje się ze sterownikiem SU 1.5 przez interfejs RS232 protokołem MODBUS RTU.

Panel HMI

Parametry, które można zadawać z panelu HMI:

 • szerokość ciętego materiału;
 • długość ciętego materiału;
 • prędkość pracy podajnika i gilotyny;
 • praca autonomiczna;
 • praca automatyczna w linii produkcyjnej.

Podajnik z gilotyną

Skrzynka sterownicza

Scroll to Top