Sterownik SU 1.5 kontrolujący pracę rekuperatora krzyżowego

Wygląd sterownika SU 1.5

Sterownik SU 1.5 kontroluje pracę rekuperatora zainstalowanego w systemie wentylacji, który umożliwia odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Rekuperator krzyżowy, który jest wymiennikiem ciepła, przekazuje ciepło przez przegrodę płytową, gdzie powietrze przepływa przez ustawione do siebie prostopadłe kanały.

Rekuperator krzyżowy

Wentylator promieniowy

Rekuperator wyposażony jest w dwa wentylatory promieniowe firmy EBM PAPST z elektroniczną komutacją, które pracują w charakterze wentylatora nawiewnego i wentylatora wywiewnego. Wentylatory te zasilane są z 230 V AC. Natomiast ich prędkość obrotowa jest sterowana ze sterownika SU 1.5 za pomocą sygnału analogowego 0..10V. Dodatkowo prędkość obrotowa wentylatorów odczytywana jest z wyjść tacho wentylatorów, które są podłączone pod izolowane wejścia cyfrowe sterownika SU 1.5 , bezpośrednio obsługiwane przez przerwania. Prędkość obrotowa obydwu wentylatorów jest sterowana na podstawie parametrów odczytanych z czujnika przepływu AVT firmy HK INSTRUMENTS. Odczyt przepływu dokonywany jest za pomocą sygnałów analogowych 0..10V. Dodatkowo czujnik przepływu posiada czujnik temperatury, którego temperatura również jest odczytywana przez sterownik za pomocą sygnału analogowego 0..10V.

Czujnik przepływu powietrza wraz z czujnikiem temperatury

Cały system został wyposażony w 3 presostaty. Presostat numer 1 (wymiennik ciepła) odpowiedzialny jest za otwieranie przepustnicy, czyli tzw. recyrkulację powietrza (rozmrażanie). Presostaty numer 2 i 3 odpowiedzialne są za sprawdzanie ciśnienia filtrów nawiewnego (filtr G4 i F9) i wywiewnego (filtr G4). Presostaty te zostały podłączone do izolowanych wejść cyfrowych sterownika SU 1.5 Dodatkowo cały system sterowania może zostać wyposażony w dodatkowe czujniki PT100, podłączone bezpośrednio do sterownika SU 1.5.

Presostat różnicowy

Program został napisany w języku C w środowisku Atmel Studio 6.2.

Cały program sterujący został podzielony na kilka funkcjonalnych algorytmów:

  • kontrola stabilności obrotów;
  • regulacja przepływu powietrza;
  • wyświetlanie informacji;
  • obsługa zabezpieczeń;
  • wywołanie funkcji.

Do zmiany parametrów pracy rekuperatora wykorzystywana jest klawiatura.

Natomiast na wyświetlaczu LCD wyświetlane są między innymi takie informacje:

  • awaria nawiewu, wyciągu i recyrkulacji;
  • stan recyrkulacji (włączona lub wyłączona);
  • stan filtrów;
  • aktualne obroty wentylatorów (rpm);
  • aktualny przepływ powietrza (m3/h).

Schemat blokowy instalacji sterowania rekuperatora

Scroll to Top