System sterowania wózkami mieszalnika farb i lakierów wykorzystujący sterownik PLC

Program sterownika PLC systemu sterowania wózkami mieszalnika farb i lakierów

Celem projektu było zaprojektowanie sterowania dla wózków z farbą i różnymi rodzajami rozcieńczalników. Wózki stanowiły system mobilnych mieszalników do farb i lakierów. Wózek posiada napęd który umożliwia mu wjeżdżanie i wyjeżdżanie z komory grzejącej lub chłodzącej oraz napęd umożliwiający kręcenie wózka wokół własnej osi w pionie. Istotnymi parametrami w procesie grzania oraz chłodzenia są czas oraz prędkość. Parametry te w zależności od materiału jaki zawiera wózek muszą być zmieniane.

Elementy systemu:

 • sterownik PLC Array SR-12MRDC;
 • panel tekstowy z przyciskami SR-HMI-B;
 • falowniki LG/LS;
 • osprzęt elektryczny firmy Eaton;
 • szafy sterownicze firmy Rittal.

Dzięki zamontowaniu panelu z przyciskami na pulpicie szafy sterowniczej operator ma łatwy dostęp do edycji parametrów pracy. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej, wyświetlany jest odpowiedni komunikat na panelu LCD. Prędkość obrotowa silników regulowana jest za pomocą potencjometrów, natomiast sterowanie silnikami odbywa się za pomocą wejść cyfrowych falownika.

Zakres prac obejmował:

 • zaprojektowanie schematu elektrycznego systemu;
 • napisanie programu dla sterownika PLC;
 • opracowanie programu wizualizacji;
 • konfiguracja falowników;
 • dobór osprzętu elektrycznego;
 • montaż szaf sterowniczych.

Widok szafki systemu sterowania wózkami mieszalnika farb

Scroll to Top