Układ sterowania i kontroli stanowiska do badania tarcia (tzw. trybometr, tribometr - z wykorzystaniem silnika serwo i czujników)

Widok modułu liniowego

Na potrzeby dydaktyczne został opracowany system sterowania i kontroli stanowiska do badania tarcia tzw. trybometr. Cecha wyróżniającą stanowisko jest posuwisto-zwrotny tryb pracy części odpowiedzialnej za wywołanie efektu tarcia.

Schemat stanowiska do trybometrii (tribometrii)

W skład stanowiska wchodzi:

  • moduł liniowy Wobit MLA wraz z silnikiem serwo Kinco, który z kolei sterowany był poprzez serwonapęd Kinco CD420;
  • czujnik siły wraz z przetwornikiem siły na napięcie- 0-5V;
  • indukcyjny czujnik przemieszczenia;
  • czujnik temperatury PT100 wraz z przetwornikiem Pt100/4-20mA;
  • karta pomiarowa Advantech USB4704.

Widok serwonapędu

Karta pomiarowa

Całym układem steruje program na komputer PC, który dodatkowo dokonuje archiwizacji danych. Dane zapisywane są do pliku w formacie EXCEL-a (plik z rozszerzeniem *.xls), co ułatwia dalszą obróbkę i analizę otrzymanych danych. Program sterujący został napisany w języku VB.NET.

Widok programu sterującego

Użytkownik zadaje w programie sterującym parametry badania takie jak prędkość oraz długość drogi. Dane pomiarowe zbierane są poprzez kartę Advantech i przesyłane do aplikacji, gdzie następuje ich wizualizacja oraz archiwizacja z zadaną częstotliwością. Natomiast karta Advantech komunikuje się z programem sterującym za pomocą złącza USB i wymienia dane z kartą pomiarową dzięki kontrolce ActiveX. Komunikacja pomiędzy serwonapędem Kinco a komputerem odbywa się z wykorzystaniem standardu RS232. Komendy wydawane są zgodnie z wewnętrznym protokołem komunikacyjnym serwonapędu.

Zakres prac obejmował:

  • napisanie programu w języku VB.NET na komputer PC;
  • zaprojektowanie schematu elektrycznego układu;
  • dobór osprzętu elektrycznego;
  • wykonanie szafki sterowniczej.
Scroll to Top