Sterownik SU 1.5 w zastosowaniu jako sterownik akwariowy

Widok sterownika SU 1.5 w zastosowaniu jako sterownik akwariowy

Celem wdrożenia było zastosowanie sterownika SU 1.5, jako sterownika kontrolującego parametry akwarium. W tym celu został napisany program w języku C, w Atmel Studio 6.

Sterownik kontroluje temperaturę akwarium, za pomocą czujnika PT100. Sterownik SU 1.5 steruje pracą grzałki akwarium. Zastosowany sposób regulacji to regulator histerezowy. W menu sterownika można ustawić porządaną temperaturę akwarium.

Dodatkowo, sterownik steruje pracą filtra akwariowego. Filtr akwariowy pracuje cyklicznie, tzn. godzinę pracuje, godzinę jest wyłączony. Pracuje w takim cyklu od godziny 5 rano do 22. Ponadto, sterownik steruje pracą oświetlenia. Oświetlenie akwarium załączone jest od 5 godziny do 9 oraz od 16 do 22. Do powyższych funkcji wykorzystany został zegar czasu rzeczywistego, w który wyposażony jest sterownik. W menu sterownika można ustawić aktualny czas z dokładnością sekundy.

Pomimo, że sterownik pracuje w trybie automatycznym, możliwe jest ręczne załączenie bądż wyłączenie filtru i oświetlenia na stałe.

Oprócz pomiaru temperatury akwarium, sterownik wyświetla także temperaturę w pomieszczeniu oraz temperaturę na zewnątrz. W tym celu również zostały zastosowane czujniki PT100. Ponieważ sterownik SU 1.5 posiada tylko dwa wejścia temperaturowe, został dołożony dodatkowy moduł tempraturowy, z jednym wejściem PT100. Sterownik komunikuje się z tym modułem poprzez RS-485 za pomocą protokołu ModBus RTU. Moduł ten zasilany jest bezpośrednio ze sterownika.

Tak jak pokazuje zdjęcie, transformator zasilający, sterownik oraz moduł temperaturowy zostały umieszczone na szynie TS.

Scroll to Top